دبیرخانه جشنواره با تمدید مهلت دریافت اثر در بخش های « تئاتر صحنه‌ای و خیابانی و نمایش رادیویی» و مهلت ثبت نام در بخش های «نمایشنامه نویسی و پژوهش تئاتر» تا روز پنجشنبه چهار [۴] دی ماه موافقت نمود!

ثبت نام در:

www.podesfestival.ir