دکتر سید محمدرضا میلانی رئیس موسسه آموزش عالی نبی اکرم (ص) و رئیس جشنواره تئاتر دانشجویی پودس از دبیرخانه این جشنواره بازدید نموده و از روند و پیشبرد مراحل جشنواره مطلع گشت. در این دیدار دبیر جشنواره، رسول ایرانزاد عملکرد و آمارهای هر بخش را به صورت مجزا و با شرح تفسیر ارائه‌ نمود.

چهاردهمین دوره جشنواره منطقه‌ای تئاتر دانشجویی پودس با حضور دانشجویان دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی استان تهران، آذربایجانغربی، اردبیل، زنجان، کردستان، قزوین، گیلان، البرز و آذربایجانشرقی در خردادماه ۱۳۹۹ در تبریز برگزار خواهد شد.