به گزارش روابط عمومی چهاردهمین دوره جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس، با توجه به شرایط حاکم بر کشور به دنبال شیوع ویروس کووید ۱۹ و لزوم تداوم طرح فاصله اجتماعی، برگزاری چهاردهمین دوره جشنواره پودس نیز همانند سایر رویدادهای ملی در زمان مقرر میسر نخواهد بود؛ لذا در این راستا و به دنبال درخواست های مکرر شرکت ‌کنندگان، شورای سیاست گذاری و دبیرخانه جشنواره، در گاه‌شمار چهاردهمین دوره جشنواره تئاتر پودس تغییراتی اعمال خواهد کرد.

از این رو زمان بازبینی آثار و برگزاری جشنواره، پس از برقراری شرایط عادی در کشور و بازگشایی دانشگاه‌ها متعاقبا در اطلاعیه های بعدی اعلام خواهد شد.

 

روابط عمومی چهاردهمین دوره‌ جشنواره‌ تئاتر دانشجویی پودس