رسول ایرانزاد افزود تیم کارشناسی دبیرخانه بررسی های لازمه را انجام داده و در حال تدوین شیوه نامه برگزاری جشنواره به صورت مجازی می باشد

به گزارش روابط عمومی جشنواره منطقه‌ای تئاتر دانشجویی پودس، گاهشمار جدید این جشنواره و شیوه نامه برگزاری آن تا ۱۳ مهر ۱۳۹۹ منتشر خواهد شد.