دبیر چهاردهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس بر نقش انکار ناپذیر تئاتر در سلامت روان جامعه تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی چهاردهمین جشنواره منطقه ای تئاتر دانشجویی پودس، «رسول ایرانزاد آقامیرلو» دبیر این جشنواره با حضور در کارگاه آموزش منطقه‌ای​ کانون‌های سلامت روان دانشگاه‌های شمال ‌غرب کشور به تاثیر تئاتر در بهبود سلامت روان اشاره کرد و گفت: امروزه تئاتر تراپی بعنوان یکی از رشته‌های​ مهم تحصیلی کشور های توسعه یافته، گسترش یافته و تاثیر خود را به خوبی در سلامت روان نشان داده است.

ایرانزاد با تاکید به اینکه محوریت اصلی چهاردهمین جشنواره پودس بر مقابله با آسیب های اجتماعی و آگاهی بخشی در آن خصوص استوار است، گفت: نقش تئاتر در سلامت روان جامعه انکارناپذیر است و در این دوره از جشنواره دانشجویی پودس نیز با باور بر این امر محوریت عمده جشنواره بر آسیب های اجتماعی‌ و آگاهی بخشی در این راستا قرار گرفته است.

چهاردهمین جشنواره تئاتر دانشجویی پودس ۶ لغایت ۱۲ خرداد ماه 99 در تبریز برگزار خواهد شد.